สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jan 2021   52  
2 Jan 2021   32  
3 Jan 2021   24  
4 Jan 2021   32  
5 Jan 2021   29  
6 Jan 2021   104  
7 Jan 2021   77  
8 Jan 2021   93  
9 Jan 2021   52  
10 Jan 2021   65  
11 Jan 2021   60  
12 Jan 2021   79  
13 Jan 2021   127  
14 Jan 2021   80  
15 Jan 2021   61  
16 Jan 2021   43  
17 Jan 2021   69  
18 Jan 2021   67  
19 Jan 2021   54  
20 Jan 2021   38  
21 Jan 2021   65  
22 Jan 2021   26  
23 Jan 2021   33  
24 Jan 2021   23  
25 Jan 2021   127  
26 Jan 2021   47  
27 Jan 2021   46  
28 Jan 2021   39  
29 Jan 2021   50  
30 Jan 2021   64  
31 Jan 2021   56