สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Feb 2021   71  
2 Feb 2021   54  
3 Feb 2021   78  
4 Feb 2021   70  
5 Feb 2021   70  
6 Feb 2021   52  
7 Feb 2021   24  
8 Feb 2021   77  
9 Feb 2021   54  
10 Feb 2021   73  
11 Feb 2021   67  
12 Feb 2021   44  
13 Feb 2021   42  
14 Feb 2021   38  
15 Feb 2021   36  
16 Feb 2021   32  
17 Feb 2021   38  
18 Feb 2021   30  
19 Feb 2021   27  
20 Feb 2021   47  
21 Feb 2021   33  
22 Feb 2021   28  
23 Feb 2021   44  
24 Feb 2021   30  
25 Feb 2021   49  
26 Feb 2021   49  
27 Feb 2021   76  
28 Feb 2021   51