สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Apr 2021   111  
2 Apr 2021   226  
3 Apr 2021   61  
4 Apr 2021   64  
5 Apr 2021   87  
6 Apr 2021   107  
7 Apr 2021   88  
8 Apr 2021   89  
9 Apr 2021   64  
10 Apr 2021   54  
11 Apr 2021   66  
12 Apr 2021   69  
13 Apr 2021   73  
14 Apr 2021   63  
15 Apr 2021   81  
16 Apr 2021   69  
17 Apr 2021   67  
18 Apr 2021   72  
19 Apr 2021   49  
20 Apr 2021   46  
21 Apr 2021   0  
22 Apr 2021   0  
23 Apr 2021   0  
24 Apr 2021   0  
25 Apr 2021   0  
26 Apr 2021   0  
27 Apr 2021   0  
28 Apr 2021   0  
29 Apr 2021   0  
30 Apr 2021   0