สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Oct 2022   199  
2 Oct 2022   152  
3 Oct 2022   274  
4 Oct 2022   111  
5 Oct 2022   170  
6 Oct 2022   142  
7 Oct 2022   80  
8 Oct 2022   199  
9 Oct 2022   113  
10 Oct 2022   107  
11 Oct 2022   175  
12 Oct 2022   128  
13 Oct 2022   105  
14 Oct 2022   131  
15 Oct 2022   177  
16 Oct 2022   155  
17 Oct 2022   125  
18 Oct 2022   104  
19 Oct 2022   119  
20 Oct 2022   148  
21 Oct 2022   126  
22 Oct 2022   106  
23 Oct 2022   233  
24 Oct 2022   225  
25 Oct 2022   169  
26 Oct 2022   170  
27 Oct 2022   124  
28 Oct 2022   408  
29 Oct 2022   117  
30 Oct 2022   106  
31 Oct 2022   101