สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Feb 2022   102  
2 Feb 2022   91  
3 Feb 2022   108  
4 Feb 2022   102  
5 Feb 2022   76  
6 Feb 2022   139  
7 Feb 2022   136  
8 Feb 2022   97  
9 Feb 2022   110  
10 Feb 2022   197  
11 Feb 2022   95  
12 Feb 2022   116  
13 Feb 2022   89  
14 Feb 2022   84  
15 Feb 2022   147  
16 Feb 2022   110  
17 Feb 2022   80  
18 Feb 2022   90  
19 Feb 2022   101  
20 Feb 2022   113  
21 Feb 2022   84  
22 Feb 2022   115  
23 Feb 2022   80  
24 Feb 2022   83  
25 Feb 2022   69  
26 Feb 2022   101  
27 Feb 2022   70  
28 Feb 2022   80