สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Mar 2022   186  
2 Mar 2022   110  
3 Mar 2022   81  
4 Mar 2022   97  
5 Mar 2022   81  
6 Mar 2022   163  
7 Mar 2022   242  
8 Mar 2022   80  
9 Mar 2022   118  
10 Mar 2022   109  
11 Mar 2022   155  
12 Mar 2022   79  
13 Mar 2022   63  
14 Mar 2022   90  
15 Mar 2022   86  
16 Mar 2022   243  
17 Mar 2022   106  
18 Mar 2022   86  
19 Mar 2022   143  
20 Mar 2022   152  
21 Mar 2022   102  
22 Mar 2022   104  
23 Mar 2022   82  
24 Mar 2022   107  
25 Mar 2022   154  
26 Mar 2022   101  
27 Mar 2022   89  
28 Mar 2022   131  
29 Mar 2022   105  
30 Mar 2022   129  
31 Mar 2022   81