สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Apr 2022   73  
2 Apr 2022   108  
3 Apr 2022   124  
4 Apr 2022   92  
5 Apr 2022   129  
6 Apr 2022   173  
7 Apr 2022   171  
8 Apr 2022   139  
9 Apr 2022   128  
10 Apr 2022   126  
11 Apr 2022   117  
12 Apr 2022   132  
13 Apr 2022   157  
14 Apr 2022   153  
15 Apr 2022   149  
16 Apr 2022   107  
17 Apr 2022   92  
18 Apr 2022   162  
19 Apr 2022   117  
20 Apr 2022   171  
21 Apr 2022   185  
22 Apr 2022   128  
23 Apr 2022   199  
24 Apr 2022   131  
25 Apr 2022   139  
26 Apr 2022   127  
27 Apr 2022   170  
28 Apr 2022   143  
29 Apr 2022   117  
30 Apr 2022   93