สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jul 2022   112  
2 Jul 2022   114  
3 Jul 2022   144  
4 Jul 2022   125  
5 Jul 2022   166  
6 Jul 2022   158  
7 Jul 2022   141  
8 Jul 2022   138  
9 Jul 2022   165  
10 Jul 2022   41  
11 Jul 2022   192  
12 Jul 2022   256  
13 Jul 2022   213  
14 Jul 2022   124  
15 Jul 2022   131  
16 Jul 2022   394  
17 Jul 2022   114  
18 Jul 2022   141  
19 Jul 2022   126  
20 Jul 2022   177  
21 Jul 2022   114  
22 Jul 2022   154  
23 Jul 2022   116  
24 Jul 2022   202  
25 Jul 2022   128  
26 Jul 2022   98  
27 Jul 2022   129  
28 Jul 2022   111  
29 Jul 2022   114  
30 Jul 2022   112  
31 Jul 2022   164