สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Aug 2022   116  
2 Aug 2022   118  
3 Aug 2022   166  
4 Aug 2022   150  
5 Aug 2022   107  
6 Aug 2022   203  
7 Aug 2022   128  
8 Aug 2022   143  
9 Aug 2022   173  
10 Aug 2022   126  
11 Aug 2022   104  
12 Aug 2022   133  
13 Aug 2022   108  
14 Aug 2022   127  
15 Aug 2022   137  
16 Aug 2022   115  
17 Aug 2022   154  
18 Aug 2022   121  
19 Aug 2022   109  
20 Aug 2022   95  
21 Aug 2022   128  
22 Aug 2022   165  
23 Aug 2022   193  
24 Aug 2022   116  
25 Aug 2022   113  
26 Aug 2022   123  
27 Aug 2022   110  
28 Aug 2022   132  
29 Aug 2022   119  
30 Aug 2022   108  
31 Aug 2022   97