สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Sep 2022   99  
2 Sep 2022   147  
3 Sep 2022   94  
4 Sep 2022   150  
5 Sep 2022   121  
6 Sep 2022   133  
7 Sep 2022   167  
8 Sep 2022   162  
9 Sep 2022   163  
10 Sep 2022   139  
11 Sep 2022   162  
12 Sep 2022   168  
13 Sep 2022   136  
14 Sep 2022   143  
15 Sep 2022   169  
16 Sep 2022   166  
17 Sep 2022   155  
18 Sep 2022   133  
19 Sep 2022   108  
20 Sep 2022   147  
21 Sep 2022   132  
22 Sep 2022   249  
23 Sep 2022   275  
24 Sep 2022   211  
25 Sep 2022   232  
26 Sep 2022   196  
27 Sep 2022   185  
28 Sep 2022   112  
29 Sep 2022   118  
30 Sep 2022   101