สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Mar 2021   45  
2 Mar 2021   49  
3 Mar 2021   31  
4 Mar 2021   48  
5 Mar 2021   42  
6 Mar 2021   53  
7 Mar 2021   54  
8 Mar 2021   100  
9 Mar 2021   47  
10 Mar 2021   43  
11 Mar 2021   84  
12 Mar 2021   47  
13 Mar 2021   37  
14 Mar 2021   40  
15 Mar 2021   76  
16 Mar 2021   53  
17 Mar 2021   81  
18 Mar 2021   79  
19 Mar 2021   82  
20 Mar 2021   78  
21 Mar 2021   46  
22 Mar 2021   69  
23 Mar 2021   38  
24 Mar 2021   85  
25 Mar 2021   82  
26 Mar 2021   80  
27 Mar 2021   64  
28 Mar 2021   57  
29 Mar 2021   51  
30 Mar 2021   70  
31 Mar 2021   91