สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jan 2022   96  
2 Jan 2022   122  
3 Jan 2022   68  
4 Jan 2022   76  
5 Jan 2022   84  
6 Jan 2022   105  
7 Jan 2022   81  
8 Jan 2022   68  
9 Jan 2022   111  
10 Jan 2022   141  
11 Jan 2022   139  
12 Jan 2022   135  
13 Jan 2022   103  
14 Jan 2022   145  
15 Jan 2022   140  
16 Jan 2022   97  
17 Jan 2022   83  
18 Jan 2022   71  
19 Jan 2022   85  
20 Jan 2022   207  
21 Jan 2022   161  
22 Jan 2022   113  
23 Jan 2022   176  
24 Jan 2022   129  
25 Jan 2022   96  
26 Jan 2022   111  
27 Jan 2022   100  
28 Jan 2022   85  
29 Jan 2022   112  
30 Jan 2022   87  
31 Jan 2022   91