สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Nov 2022   176  
2 Nov 2022   105  
3 Nov 2022   141  
4 Nov 2022   117  
5 Nov 2022   167  
6 Nov 2022   118  
7 Nov 2022   116  
8 Nov 2022   112  
9 Nov 2022   142  
10 Nov 2022   141  
11 Nov 2022   112  
12 Nov 2022   168  
13 Nov 2022   153  
14 Nov 2022   144  
15 Nov 2022   118  
16 Nov 2022   102  
17 Nov 2022   88  
18 Nov 2022   381  
19 Nov 2022   174  
20 Nov 2022   97  
21 Nov 2022   175  
22 Nov 2022   101  
23 Nov 2022   101  
24 Nov 2022   100  
25 Nov 2022   102  
26 Nov 2022   81  
27 Nov 2022   103  
28 Nov 2022   155  
29 Nov 2022   131  
30 Nov 2022   155