สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 May 2022   82  
2 May 2022   90  
3 May 2022   100  
4 May 2022   97  
5 May 2022   133  
6 May 2022   145  
7 May 2022   107  
8 May 2022   103  
9 May 2022   136  
10 May 2022   111  
11 May 2022   91  
12 May 2022   77  
13 May 2022   68  
14 May 2022   112  
15 May 2022   109  
16 May 2022   223  
17 May 2022   87  
18 May 2022   107  
19 May 2022   280  
20 May 2022   164  
21 May 2022   114  
22 May 2022   118  
23 May 2022   99  
24 May 2022   106  
25 May 2022   96  
26 May 2022   154  
27 May 2022   140  
28 May 2022   160  
29 May 2022   91  
30 May 2022   143  
31 May 2022   76